Působnost drážních správních úřadů ve věcech drah tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních, podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách

Vytisknout stránku

Podrobnosti programu

NázevPůsobnost drážních správních úřadů ve věcech drah tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních, podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
Datum Konání13.6. 2019
AkreditaceAK/PV-165/2010
Var. symbol1306
Cena1 600
El. přihláškaPřihlásit pomocí elektronické příhlášky
PřihláškaZávazná přihláška na školení

Školící prostor

Adresa:
Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III/12
75 002 Přerov

Kapacita: 30 osob

Lektor: Ing. Lumír Rubek - odborník na danou problematiku, pracovník Ministerstva dopravy ČR

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

Časová dotace školení

8.15 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 15.00 hod. - přednáška (6 vyučovacích hodin)

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení, oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu - dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.


Obsah přednášky

 

Vzdělávací program podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.


1. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 • oblast právní úpravy dané zákonem o dráhách a základní pojmy
 • druhy drah, obvod dráhy, ochrana dráhy, styk s cizím vedením, stavební řízení, ochranné pásmo dráhy
 • regulace provozování dráhy (úřední povolení, povinnosti vlastníka a provozovatele dráhy, omezení provozování dráhy)
 • regulace drážní dopravy (licence, povinnosti dopravce, omezení a zastavení veřejné drážní dopravy)
 • jízdní řád na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové
 • odborná a zdravotní způsobilost osob k řízení drážních vozidel
 • zkoušky odborné způsobilosti osob k řízení drážních vozidel

2. Státní správa a státní dozor ve věcech drah

 • působnost jednotlivých drážních správních úřadů
 • aplikace zákona a postupy při zajišťování výkonu státního dozoru, správní delikty
 • Drážní inspekce, mimořádné události

3. Správní řízení vedená podle zákona o dráhách, prováděcí předpisy k zákonu o dráhách, dotazy a diskuse k problematice

 • obecná aplikace a postupy dle správního řádu
 • případy, kdy zákon o dráhách umožňuje postupovat odlišně, než stanovuje správní řád
 • vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace
 • vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
 • vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
 • vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
 • vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
 • vyhláška 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
 • Vyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujícíchVytisknout přihlášku

Elektronická přihláška

Akreditovaná vzdělávací instituce - AK I./I-210/2005 ©2014 Akreditovaná školení a semináře, Eva Andrýsková, iscentrum.com
TOPlist