Dopravní značení – místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích


Školení - Dopravní značení - místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích AK/PV-95/2012

Místo konání: LH Hotel Jana, Koliby 2824/2, 750 02 Přerov

Lektor: Ing. Josef Buchta - odborník na danou problematiku

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 14.30 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu root@iscentrum.com.

V ceně prezenčního školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 36//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úvod do problematiky - vymezení základního právního rámce

2. Pozemní komunikace a jejich rozdělení

kategorie pozemních komunikací a jejich rozdělení - dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace

Úžívání pozemních komunikací

Státní správa a státní dozor

3. Provoz na pozemních komunikacích

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Řízení provozu na pozemních komunikacích

4. Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích

5. Stanovení místní provozu, opatření obecné povahy

6. Stanovení přechodné úpravy

7. Dotazy a diskuse k problematice

 
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška

V případě zájmu o naše služby
nás neváhejte kontaktovat

Ochrana proti Spamu