Výklad správního řádu podle zákona 500/2004 Sb., správní řád (dvoudenní školení)

Vytisknout stránku

Podrobnosti programu

NázevVýklad správního řádu podle zákona 500/2004 Sb., správní řád (dvoudenní školení)
Datum Konání19.11. 2020 - 20.11. 2020
AkreditaceAK I./PV-955/2005
Var. symbol192011
Cena2 900
El. přihláškaPřihlásit pomocí elektronické příhlášky
PřihláškaZávazná přihláška na školení

Školící prostor

Adresa:
Hotel FIT, Dvořákova 21b
75 002 Přerov

Kapacita: 35 osob

PŘELOŽENO z 2.4.a3.4. 2020 na 19. 11. a 20. 11. 2020

Lektorka: JUDr. Svatava Vronská - zkušená lektorka na danou problematiku

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

Časová dotace školení
Vzdělávací program je vzhledem k rozsahu rozdělen do dvou dnů (12 vyučovacích hodin).
19. 11. 2020 - 8.15 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 16.00 hodin - přednáška
20. 11. 2020 - 8.00 až 8.30 hodin - prezence, 8.30 až 13.00 hodin - přednáška
 

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení, oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu - dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Školení je určeno pracovníkům obcí, měst a krajů. Vhodné pro začátečníky i pokročilé a pro úředníky, kteří se připravují na zkoušku ZOZ.

Obsah přednášky

1. část - 19. 11. 2020
1. Struktura správního řádu
2. Základní zásady činnosti správních orgánů
3. Vyloučení úřední osoby pro námitku podjatosti
4. Veden řízení a úkony správních orgánů
5. Doručování písemností a úřední deska
6. Zastupování
7. Úkony účastníků
8. Lhůty a počítání času
9. Přerušení řízení
10. Zastavení řízení
11. Řízení v prvním stupni
12. Vybrané zvláštní typy rozhodnutí
13. Odpovědi na dotazy
2. část - 20. 11. 2020
1. Základní principy exekuce ve správním řízení
2. Řešení nečinnosti správních orgánů
3. Náprava vadných rozhodnutí
a) Prohlášení nicotnosti b) Odvolání c) Rozklad d) Přezkumné řízení e) Obnova řízení f) Nové rozhodnutí
4. Základní principy neformálního řízení (vyjádření, osvědčení, sdělení)
5. Veřejnoprávní smlouvy
6. Opatření obecné povahy
7. Vyřizování stížností ve správním řízení
8. Odpovědi na dotazy, příklady ze soudní judikatury
 
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška

Akreditovaná vzdělávací instituce - AK I./I-210/2005 ©2014 Akreditovaná školení a semináře, Eva Andrýsková, iscentrum.com
TOPlist