Podmínky

  • Na základě zaslané přihlášky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí včetně pokynů k úhradě.

  • Platby pouze převodem na účet.

  • Stornovat přihlášku je možné nejpozději 4 dny před uskutečněním školení. Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na školení náhradníka.

  • Při neúčasti stornujeme 100% vložného.

  • Při nedostatečném počtu zájemců si vyhrazujeme právo školení přesunout na jiný termín.

  • Vyhrazujeme si právo na změnu lektora.

  • Neplátce DPH

Ochrana osobních údajů

Eva Andrýsková (dále jen "pořadatel")

Odesláním přihlášky na vzdělávací program dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednavatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení.

Odesláním přihlášky na vzdělávací program dává objednavatel souhlas k zasílání nabídek školení. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

V případě zájmu o naše služby
nás neváhejte kontaktovat