Profesní způsobilost řidiče


Lektor: Mgr. Karel Bezděkovský - pracovník Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 14.45 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na emailovou adesu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, dopolední občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

 • zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů
 • vstupní školení
 • pravidelné školení
 • druhy pravidelného školení a jejich rozsah
 • uplatnění potvrzení pravidelného školení
 • možnosti návratu do režimu profesní způsobilosti
 • rozšíření rozsahu profesní způsobilosti
 • záznam profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ, ŘP)
 • poznatky z praxe neoprávněného postupu některých úřadů při uznávání PZŘ

Provozovatel školicího střediska

 • povinnosti provozovatele školicího střediska
 • písemný plán pro jednotlivá školení
 • podmínky pro přijetí do výuky a výcviku
 • odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku
 • poznatky z praxe k nejednotnému postupu při vstupním školení, obcházení pravidel

Státní správa a státní dozor

 • státní správa ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
 • státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
 • kontrolní řád v praxi příslušných úřadů na úseku dopravně správních agend

Dotazy, odpovědi, diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška