Profesní způsobilost řidiče


Lektor: Mgr. Karel Bezděkovský

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 14.30 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

vstupní školení

pravidelné školení

druhy pravidelného školení a jejich rozsah

uplatnění potvrzení pravidelného školení

možnosti návratu do režimu profesní způsobilosti

rozšíření rozsahu profesní způsobilosti

záznam profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ, ŘP)

poznatky z praxe neoprávněného postupu některých úřadů při uznávání PZŘ

Provozovatel školicího střediska

povinnosti provozovatele školicího střediska

písemný plán pro jednotlivá školení

podmínky pro přijetí do výuky a výcviku

odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku

poznatky z praxe k nejednotnému postupu při vstupním školení, obcházení pravidel

Státní správa a státní dozor

státní správa ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

kontrolní řád v praxi příslušných úřadů na úseku dopravně správních agend

Dotazy, odpovědi, diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška

V případě zájmu o naše služby
nás neváhejte kontaktovat

Ochrana proti Spamu