Provozování linkové osobní dopravy


Lektorka: Mgr. Jana Nádvorníková - vedoucí oddělení státní správy, Odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin – prezence, 9.00 až 14.45 hodin – přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, dopolední občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení linkové osobní dopravy, vztah k jiným druhům dopravy a k úpravě zajišťování dopravní obslužnosti
Druhy linkové dopravy, veřejná a zvláštní linková doprava, městská autobusová doprava, náhradní autobusová doprava
Vymezení základních pojmů, linka, spoj, licence
Příslušnost a činnost dopravních úřadů
Licence, druhy licencí a licenční řízení, posuzování souběhu s dopravou v závazku veřejné služby
Zastávky linkové dopravy
Provozování dopravy v nestandardních situacích – naléhavé zajištění dopravní obslužnosti, uzavírky, objížďky
Jízdní řád, jeho zpracování a schválení, Celostátní informační systém o jízdních řádech
Specifika kontroly linkové dopravy, způsoby provádění SOD, přestupky a ukládání sankcí
Dotazy a diskuse k problematice
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška