Registr vozidel


Lektor: Ing. Bc. Ivan Novák - ředitel Odboru provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 15.00 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky

Vzdělávací program podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 56/2001 Sb., - příprava novely + schvalovací proces

Změny v RSV

Registrace vozidel

- registr vozidel a správní řád

- registrace vozidla DTP, zápis změn v RSV

- zápis vlastníka dle § 8a + soudní rozhodnutí

- registrace vozidel na nezletilé osoby

- registrační značky na přání a přidělení značky EL

- registrace neúplných vozidel

- zápis vyřazení vozidla

- zánik vozidla

- vývoz vozidla

- zvláštní registrační značka manipulační provoz, kontrola

Závěr + diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška

V případě zájmu o naše služby
nás neváhejte kontaktovat

Ochrana proti Spamu