Registr vozidel


Lektor: Ing. Bc. Ivan Novák – ředitel Odboru provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin – prezence, 9.00 až 14.45 hodin – přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možno zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, dopolední občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 56/2001 Sb., - novela zákona + novely vyhlášek  
Změny v RSV  
Registrace vozidel
-    registr vozidel a správní řád
-    registrace vozidla – DTP, zápis změn v RSV  
-    zápis vlastníka dle §8a + soudní rozhodnutí
-    registrace vozidel na nezletilé osoby
-    registrační značky na přání a přidělení značky EL
-    zápis vyřazení vozidla
-    zánik vozidla
-    vývoz vozidla
-    zvláštní registrační značka – manipulační provoz, kontrola
-    digitalizace registru vozidel
-    registrace Ukrajinských vozidel  
Závěr + diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška