Registr vozidel


Lektor: Ing. Bc. Ivan Novák - ředitel Odboru provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy

Časová dotace školení:  7.30 až 9.00 hodin - prezentace, 9.00 až 15.00 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 56/2001 Sb., - novela zákona + novely vyhlášek

Změny v RSV

Registrace vozidel

 - registr vozidel a správní řád

 - registrace vozidla - DTP, zápis změn v RSV

 - zápis vlastníka dle §8a + soudní rozhodnutí

 - registrace vozidel na nezletilé osoby

 - registrační značky na přání a přidělení značky EL

 - registrace neúplných vozidel

 - zápis vyřazení vozidla

 - zánik vozidla

 - vývoz vozidla

 - zvláštní registrační značka - manipulační provoz, kontrola

Závěr + diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška