Řidičské oprávnění a řidičské průkazy


Lektorka: Kateřina Janovcová

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 14.30 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Problematika řidičského oprávnění a řidičských průkazů

Výklad souvisejících právních norem (zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 31/2001 Sb. a pod.)

Udělení řidičského oprávnění - podmínky udělení, pojem obvyklé bydliště (výklad pojmů, jeho prokázání) apod.

Skupiny vozidel a jejich rovnocennosti

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel - vyhláška č. 277/2004 Sb., lékař, posuzující lékař

Podmínění, omezení, odnětí, pozbytí řidičského oprávnění (i v důsledku dosažení 12 bodů) a náležitosti jeho vrácení

Vydání řidičského průkazu - náležitosti, podmínky

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem, řidičského průkazu členského státu Evropské unie za český řidičský průkaz - podmínky, vzory řidičských průkazů, náležitosti možnosti výměny apod.

Dotazy a diskuse k problematice
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška

V případě zájmu o naše služby
nás neváhejte kontaktovat

Ochrana proti Spamu