Řidičské oprávnění a řidičské průkazy


Lektorka: Kateřina Janovcová – zkušená lektorka na danou problematiku

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin – prezence, 9.00 až 14.45 hodin – přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, dopolední občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Problematika řidičského oprávnění a řidičských průkazů
Výklad souvisejících právních norem – novelizace právních předpisů (zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 31/2001 Sb. apod.)
Udělení řidičského oprávnění – podmínky udělení, pojem obvyklé bydliště (výklad pojmu, jeho prokázání) apod.
Skupiny vozidel a jejich rovnocennosti
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel – vyhláška č. 277/2004 Sb., lékař, posuzující lékař
Podmínění, omezení, odnětí, pozbytí řidičského oprávnění (i v důsledku dosažení 12 bodů) a náležitosti jeho vrácení
Vydání řidičského průkazu – náležitosti, podmínky
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem, řidičského průkazu členského státu Evropské unie za český řidičský průkaz – podmínky, vzory řidičských průkazů, náležitosti možnosti výměny apod.
Dotazy a diskuse k problematice
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška