Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních komunikacích


Lektor: Ing. Jiří Počta - vedoucí oddělení schvalování vozidel, Odbor provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 15.00 hodin - přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

A) Novela zákona č. 56/2001 Sb., zákon č. 432/2022 Sb.

B) Novela prováděcího právního předpisu k zákonu č. 56/2001 Sb., a to vyhlášky č. 341/2014 Sb. v souvislosti s jeho novelou

Připravované novelizace dalších právních předpisů

Aktuální informace a stanoviska

Dotazy a diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška