Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních komunikacích


Lektor: Ing. Jiří Počta – vedoucí oddělení schvalování vozidel, Odbor provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy

Časová dotace školení: 7.30 až 9.00 hodin – prezence, 9.00 až 14.45 hodin – přednáška (6 vyučovacích hodin)

Dotazy k přednášce je možno zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, dopolední občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Obsah přednášky:

Vzdělávací program podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

A)    Novela zákona č. 56/2001 Sb., zákon č. 432/2022 Sb., aktuální informace, poznatky z praxe a vstup v účinnost dalších částí
B)    Novela prováděcích právních předpisů k zákonu č. 56/2001 Sb., nová vyhláška za vyhlášku č. 341/2014 Sb. v souvislosti s novelou zákona
Připravované novelizace dalších právních předpisů
Aktuální informace a stanoviska
Dotazy a diskuze
Vytisknout přihlášku

Elektronická přihláška