Výklad správního řádu podle zákona 500/2004 Sb., správní řád (dvoudenní školení)


Lektorka: JUDr. Svatava Vronská - dlouholetá pracovnice Ministerstva vnitra na úseku správního řízení

Časová dotace školení:

Vzdělávací program je vzhledem k rozsahu rozdělen do dvou dnů - 12 vyučovacích hodin.

1. část: 4. 5. 2023 - 8.15 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 16.00 hodin - přednáška

2. část: 5. 5. 2023 - 8.15 až 9.00 hodin - prezence, 9.00 až 13.30 hodin - přednáška

Dotazy k přednášce je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: root@iscentrum.com

V ceně školení je zahrnut studijní materiál, občerstvení a oběd.

Po absolvování akreditovaného školení bude vydáno osvědčení dle § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

PROGRAM: 

 1. Postup správních orgánů ve správním řízení při vyřizování podání
 2. Věcná a místní příslušnost
 3. Vyloučení z projednávané věci pro podjatost
 4. Vedení řízení, doručování
 5. Kategorie účastníků řízení a jejich zastupování
 6. Postup před zahájením řízení, odložení věci
 7. Zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí
 8. Přerušení řízení, zastavení řízení
 9. Obsah a forma rozhodnutí a jeho náležitosti
 10. Odvolací řízení
 11. Právní moc a vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí
 12. Přezkumné řízení, obnova řízení, vyřizování stížností
 13. Příklady z praxe
 14. Náměty a dotazy účastníků seminářeVytisknout přihlášku

Elektronická přihláška